ΣΑΒΑΛΛΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2016

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄   ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΟΣ  1  -  2016

Α. και  Σ.  ΣΑΒΒΑΛΑΣ

φυσική Γ1 Λυκείου Προσανατολισμού Σαββάλας

 

 

                      §.1.ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ                 26-8-2016

§.2.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

§.3.ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

§.4.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

§.5.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.6.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.7.ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

§.8.ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

§.9.ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.10.ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.11.ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

§.12.ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

§.13.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

§.14.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

§.15.ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΗ

§.16.ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

§.17.ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ

§.18.ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

§.19.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

FYSIKH PROS T2 SAVVALAS